Wednesday, July 4, 2007

KESEDARAN PADA HARGA DIRI

Tahu harga diri dan pantang dihina dan dizalimi adalah antara sifat-sifat dan ukuran-ukuran yang dibawa oleh islam.

Firman Allah dalm surah al-Munafiqun (8) bermaksud:
Kekuatan dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah, rasul dan orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Kesedaran kepada harga diri akan lahir dalam sikap menuntut kebaikan dan menjauhi kejahatan, berpegang pada sifat kesatriaan dan cita-cita tinggi dan luhur , bebas dari pengaruh hawa nafsu. Kemuliaan dapat dicapai dengan sikap satria dalam urusan yang baik dan menjauhi sikap yang tercela. Allah suka pada hambanya yang tahu harga diri , penuh dengan cita-cita.

Sabda Rasulullah yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah suka denga urusan yang tinggi dan mulia dan benci pada urusan yang keji dan rendah.

Islam membangkitkan keberanian dan semangat juang untuk jalan Allah walaupun membawa risiko.
Tersapat hadith nabi yang bermaksud:
Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu , jika seseorang dating hendak merampas harta? Rasulullah menjawab: jangan engkau berikan hartamu. Bagaimana kalau ia menyerang aku? “Lawanlah dia. Bagaimana kalau ia sampai membunuhku? Engkau akan masuk syurga. Dan kalau aku membunuh dia? Dia akan masuk neraka” jawab rasulullah.

Sifat pengecut adalah serendah-rendah sifat, kerana sifat itu menjadikan seseorang tidak berharga diri dan tidak berwibawa di mata masyarakat serta menimbulkan rasa rendah diri pada jiwanya. Ini akan mempengaruhi sikapnya dalam hidup sehari-hari.

Masyarakat yang pengecut akan menjadi rendah, hina dina , lemah, dan mudah diperbudakkan oleh golongan lain bahkan pada akhirnya binasa dan lenyap .

Buktinya Allah telah berfirman dalam surah al-Baqarah yang bermaksud:
Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang keluar dari kampong halaman sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya, kerana mereka takut mati, maka Allah firman kepada mereka, : matilah kamu. Kemudian Allah hidupkan mereka.

Menurut pendapat sebahagian ahli tafsir, maut yang dimaksudkan di sini, bukanlah maut biasa, tetapi maut semangat yang boleh kehilangan daya tahan, kehilangan peribadi dan lenyap dari bumi. Demikian pula maksud “menghidupkan” ialah hidupnya semangat pada keturunan mereka yang telah bangkit dengan semangat dan jiwa baru mereka.

Sebagai pengajaran, Allah mengisahkan kepada kita tentang kaum Musa yang diperintahkan memasuki Palestin, namun mereka enggan ikut perintah Allah kerana takut dan tidak mempunyai keberanian yang cukup.