Monday, August 20, 2007

ISTIQAMAH

Membina sifat Istiqamah adalah suatu usaha yang berterusan dalam setiap perkara yang dilakukan. Ini kerana antara amalan yang yang dipuji ialah berterusan melakukan sesuatu perkara walaupun ianya kecil dalam amalan tersebut.

Ini kerana ia menuntut kepada pengamal itu kesungguhan untuk meneruskannya walau dalam keadaan apapun situasi yang dialaminya. Sebagai contoh yang simple, usaha kita untuk sentiasa dalam keadaan berwudhu', walaupun ia perbuatan yang mudah serta agak enteng untuk dilakukan, bagaimana pula usaha kita untuk sentiasa mengekalkannya.
Sekiranya kita memiliki tekad untuk mengamalkannya sepanjang kehidupan kita, mungkin sehari dua kita boleh melaksanakannya, tetapi bila dari tempoh minggu keminggu, bulan kebulan, tahun-ketahun, sudah tentu banyak sekali halangannya termasuklah dilanda perasaan putus asa dan malas yang menjadi penghalang utama.

Sebab itulah Istiqamah ini adalah diantara bentuk-bentuk Karomah (kemuliaan) yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Pada kebiasaannya kita hanya tahu karomah itu seperti berjalan di atas air, masa perjalanan yang disingkatkan oleh Allah (melipat bumi) dan lain-lain yang dianugerahkan kepada walinya atau hamba-hambanya yang terpilih. Sedangkan diantara kekeramatan itu, kemuliaan ataupun karomah yang paling besar ialah anugerah Allah Taala kepada hambanya untuk melakukan sesuatu ibadah secara beterusan (istiqamah) walaupun sedikit.

Semoga kita dapat mencapai tahap tersebut untuk mencapai keredhaan Tuhan duniawi dan ukhrawi. Ameen.